Informatie

Op deze webpagina zijn de metingen van 3 meetstations op Curacao terug te vinden.

De locatie van de meetstations is zorgvuldig uitgekozen:

- Lokatie Beth Chaim staat aan de rand van het Schottegat-industriegebied. Uit eerdere studies ( mbv verspreidingsmodelberekeningen) is gebleken dat hier de hoogste concentraties verwacht kunnen worden. De metingen van dit meetstation dienen om de luchtkwaliteit ter hoogte van Beth Chaim aan de luchtkwaliteitsnormen te toetsen. (artikels 6.0 en 7.0 van Attachment F.)

- Lokatie Kas Chikitu is ingericht om de belasting van de bewoners te monitoren. Daarom wordt er op deze locatie PM10 gemeten (stof dat kan worden ingeademend) en niet het "totaal stof" wat op Beth Chaim wordt gemeten om te controleren of aan de luchtkwaliteitseis voor "totaal stof" wordt voldaan.

- Lokatie Julianadorp is ingericht in overleg met het Nederlandse Ministerie van Defensie om de belasting van Julianadorp te monitoren. Daarom wordt er op deze locatie PM10, PM2.5, zware metalen, Vluchtig organische stoffen en SO2 gemeten.

Meetresultaten

Resultaten over 2020

Resultaten over 2019

Interpretatie luchtmetingen Curacao 2018

Resultaten over 2018

Resultaten over 2017

Rapportage Julianadorp juni 2016 tm mei 2017

Meetresultaten mei / aug 2016 Julianadorp

Resultaten over 2016

Resultaten over 2015

Resultaten over 2014

Aanvullende luchtmetingen naar vluchtige organische koolwaterstoffen

Resultaten over 2013

Resultaten over 2012

Resultaten over 2011

Informatie over de eerste 6 maanden meten op Beth Chaim van 2010: Vanaf 28 januari 2010 is Beth Chaim aangesloten op het elektriciteitsnet. Vanaf 15 maart is de totaal-stof monitor (een zogenaamde TEOM) voorzien van een TSP kop. Om de kwaliteit van de meetdata vanaf begin 2010 op Beth Chaim te optimaliseren is een controleprogramma begin juni uitgevoerd. Hierbij zijn de TSP monitor en de SO2 monitor uitgebreid geïnspecteerd: Alle metingen en het rapport over 2010 zijn beschikbaar op: Rapport Meetresultaten 2010 en de data via gevalideerde meetresultaten 2010

Nadere informatie

In de onderstaande documenten is historische informatie te vinden over de luchtkwaliteit in Curacao.

Regeling welstandcriteria voor luchtkwaliteit (augustus 2020)

Attachment F

Hinderwet vergunning ISLA

Toelichting op Milieuvergunning ISLA

Hinderwet vergunning curacao utilities company n.v.

SO2 en TSP niveaus 2007

TNO augustus 2007

Rapport Taskforce Milieuproblematiek Isla/BOO 2005

Fact finding missie 2004 DCMR

Environmental study downwind of the Schottegat Industrial Area 2001 Tebodin TAUW

Health complaints GGD Rotterdam 1999